Kübalı kadınlar ilham vermeye devam ediyor…

Bir Emekçi Kadınlar Günü’nü daha kadınlara yönelik şiddetin, ayrımcılığın, aşağılamanın ve sömürünün en barbarca yaşandığı kapitalist bir dünyada karşıladık. Kadınların maruz kaldıkları barbarlık düzeyi, nihai kurtuluşun emekçi sınıfları özgürleştirecek eşit ve adil bir toplum yaratmaktan geçtiğini her gün daha açık gösteriyor.

Küba’da kadınların eşitlik mücadelesi, devrimden itibaren bir sıçrama yaşadı. Kitlesel olarak ev içine hapsedilmiş, cahil ve yoksul bırakılmış Kübalı kadınlar sömürü zincirlerinin koparılıp atılmasıyla yeni bir hayata başladı. Kadınların devrimden bu yana süren kesintisiz örgütlü mücadelesinin sonucunda Küba’da kadına yönelik şiddet çoktan tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı. Kadın-erkek eşitliği bir ideal olmaktan çıktı ve ete kemiğe büründü. Bugün toplumsal hayatın her noktasında çalışan, düşünen ve üreten, kendi kaderini ellerine almakla kalmamış, ülkesinin kaderine yön veren kadınlar var. Eğitim, bilim, yargı, yönetim ve siyasette kadınlar nüfusun bütünü içinde ağırlığı oluşturuyor.

Küba örneği kapitalizmin tasfiyesinin kadınların özgürleşmesinde ne kadar önemli bir başlangıç noktası olduğunu gösterirken, Kübalı kadınlar mütevazi ama özgüvenli duruşları, mücadelecilikleri ve inatçılıklarıyla bütün dünya kadınlarına ilham vermeye devam ediyor.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor ve Türkiyeli kadınlar adına Kübalı kardeşlerimizi selamlıyoruz.

8 Mart 2017

José Martí Küba Dostluk Derneği