Ablukaya son, ABD müdahalesine hayır!


25 Mart 2024

Ablukaya son, ABD müdahalesine hayır!

ABD’nin Küba halkına 60 yıldan uzun süredir uyguladığı iktisadi, ticari ve finansal abluka tüm sertliğiyle devam ederken, bu politikanın gerçekte neyi hedeflediğine geçtiğimiz günlerde bir kez daha açıkça tanık olduk.

ABD’nin iddiasına göre bu politikanın amacı Küba’da insan haklarını ve demokrasiyi hiçe sayan Küba hükümetine yaptırım uygulamak ve bu ülkede insan haklarına saygılı, demokratik bir düzenin kurulması için Küba halkına el uzatmak. Amacın Küba halkının çıkarlarını savunmak olduğuna inanmamızı bekliyorlar.

Oysa ablukanın amacı Küba halkını sefalete sürüklemek…

Bunu ABD’nin resmî belgelerinde kayda geçen apaçık ifadelerden biliyoruz; bunu ablukanın Küba halkına yönelik bir “soykırım suçu” teşkil ettiğini söyleyen 30’dan fazla Birleşmiş Milletler kararından biliyoruz; bunu ülke ekonomisini felç eden ve tüm ülke halkının refahını baltalayan enerji sıkıntısından biliyoruz; bunu sağlık hizmetlerinde yaşanan ve bazı örneklerde can kayıplarına yol açan kısıtlardan biliyoruz; bunu gıda tedarikinde ortaya çıkan ve Küba halkını açlık endişesiyle karşı karşıya bırakan sorunlardan biliyoruz.

Amaç Küba halkını sefalete sürükleyerek ülkedeki sömürü ilişkilerine sona vermiş olan devrime karşı ayaklandırmak ve ABD sermaye sınıfının bu ada ülkesindeki iktisadi ve siyasi çıkarlarını yeniden tesis edebilmenin koşullarını yaratmak…

Geçtiğimiz günlerde bir kez daha açıkça tanık olduğumuz şey, tam da bu stratejinin dışavurumu oldu. Bazı Kübalı yurttaşların yaşanan sorunlara dikkat çekmek için ülkenin doğu illerinde sokağa çıkması fırsatçı ABD hükümeti tarafından derhal istismar konusu haline getirildi. ABD’nin Havana’daki diplomatik temsilciliği, Miami’de üstlenmiş devrim karşıtı gruplar, medya tekelleri ve paralı sosyal medya ağları aracılığıyla Küba hükümetini hedef alan eş zamanlı bir saldırı kampanyası başlatıldı. Küba hükümetinin şiddet uyguladığına ilişkin gerçek dışı imalarda bulunuldu, Kübalıların insan haklarına saygı gösterilmesi yönünde ikiyüzlüce çağrılar yapıldı.

ABD emperyalizmi elbette ki bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Küba devrim tarihinin en zor dönemeçlerinden birini teşkil eden bu dönemde Küba halkının ve Küba hükümetinin gösterdiği sağduyu, birlik içinde tartışma becerisi bir kez daha hayranlık uyandırdı.

Küba’nın Kübalılara ait olduğu bir kez daha ilan edildi.

Bizler de José Martí Küba Dostluk Derneği olarak ABD’nin insanlık dışı politikalarını bir kez daha kınıyor, kardeş Küba halkına uygulanan soykırım suçu niteliğindeki ablukanın koşulsuz şartsız kaldırılması çağrımızı yineliyor, Küba halkının hep olduğu gibi bu zor dönemeçten de birlik ve dayanışma içinde çıkacağına olan tereddütsüz inancımızı bir kez daha ilan ediyoruz.

Kahrolsun ABD ablukası!
Yaşasın sosyalist Küba!
Yaşasın Küba’yla dayanışma!

José Martí Küba Dostluk Derneği