Küba’nın 1993’de yok ettiği kızamık, 2016’da dünyada 90 bin can aldı

Küba’nın 1993’te yok ettiği kızamık, 2016 yılında dünyanın diğer ülkelerinde 90 bin can aldı.

2016’da dünyada 90 bin kişi kızamık nedeniyle hayatını kaybetti. 2000’deki sayı 550 bindi.

KIZAMIK AŞIYLA YOK EDİLEBİLİR

Bu gelişme aşı sayesinde sağlandı. Aslında aşıyla kızamığı tamamen ortadan kaldırmak mümkün. Sorun aşılamanın gereğince yapılamıyor olması.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kızamığın ortadan kaldırılması için her çocuğun iki kez aşılanmasını ve her iki doz için de en az yüzde 95’lik bir aşılama oranının yakalanmasını hedefliyor.

Mevcut durumda ise ilk doz için aşılama oranı dünya genelinde yüzde 85, ikinci doz içinse yüzde 64.

21 milyon çocuğa bir kez bile aşı yapılamıyor. Bu çocukların yarısı şu altı ülkede yaşıyor: Nijerya, Hindistan, Pakistan, Endonezya, Etiyopya ve Dominik.

Dünyada yaygın kızamık aşılaması 1963’de başlatıldı. Kızamık aşısı güvenli ve etkili. Bir çocuğu kızamığa karşı bağışıklamanın maliyeti yalnızca 1 dolar.

Dünya Sağlık Örgütü 2012 yılında 2015’e kadar dört, 2020’ye kadar da (Güney Doğu Asya bölgesi dışında kalan) beş dünya bölgesinde kızamığı ortadan kaldırma hedefi belirlemiş olmasına rağmen durum pek parlak değil. Nedeni yine aşılamadaki başarısızlık.

KÜBA YOK ETTİ

Küba kızamığı yok eden ilk ülke oldu.

Küba kızamık için ilk ulusal aşılama kampanyasını 1971’de gerçekleştirdi. Bugün aşılama oranı yüzde 100. Kızamığın tüm Amerika kıtasında ortadan kaldırılması ancak 2016’da başarıldı. Güney doğu Asya bölgesinde ancak bu sene Haziran ayında ilk eradikasyon sağlandı: Butan ve Maldivler’de.

TÜRKİYE’DE SALGINLAR VAR

Türkiye’de ise aile hekimliği sisteminin aşılama hizmetlerinde neden olduğu aksaklıklara bağlı olarak 2013’de 7405 vakalık bir kızamık salgını yaşandı. 2015 yılında 235 yerli, 107 de yabancı kızamık vakası saptandı. Anlaşıldığı gibi Türkiye kızamığı ortadan kaldırma hedefinin çok uzağında.

Aşağıdaki grafik DSÖ bölgeleri için 2009-2016 arasındaki dönemde kızamık vakalarının mevsimsel dağılımını gösteriyor:

http://haber.sol.org.tr/toplum/kubanin-1993de-yok-ettigi-kizamik-2016da-dunyada-90-bin-can-aldi-214981

Kaynaklar

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/decline-measles-death/en/

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/en/

http://www.saglikistatistikleri.gov.tr/dosyalar/SIY_2015.pdf

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surve…

http://www.newsweek.com/measles-eradicated-americas-503521

http://www.searo.who.int/mediacentre/releases/2017/1651/en/