Küba Venezuela ile Dayanışma Çağrısı Yaptı

Küba Cumhuriyeti Halk İktidarı Ulusal Meclisi Uluslararası İlişkiler Komisyonu tarafından Venezuela ile dayanışma için yayımlanan açıklama:

Küba Cumhuriyeti Halk İktidarı Ulusal Meclisi Uluslararası İlişkiler Komisyonu, milletvekillerinin sahip olduğu etik, demokratik ve dayanışmacı ilkelerin ışığında, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti hükümeti ve halkıyla, içinde bulundukları gayrimeşru savaş karşısında en derin dayanışma duygularını paylaşır.

Amerika Birleşik Devletleri ve bir grup ülkenin, kukla bir hükümeti kullanarak baskı uygulamaya ve Venezuela’nın ulusal egemenlik haklarını gasp etmeye çalışması, sivil-asker birliğinin gücü ve Venezuela halkının kurumlarına, ve seçilmiş tek meşru iktidarın,anayasal Başkan Nicolás Maduro Moros’un iktidarına duydukları bağlılık sayesinde başarısızlığa uğradı.Venezuela devletinin toplumsal mirasının çalınması ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan tek yanlı, haksız ve zorlayıcı yöntemlerle diğer müdahale girişimleri, kardeş halkın yaşam koşullarının ve temel hak kullanımlarının zorlaşmasına neden oldu.

Bu saldırılar uluslararası hakları, Birleşmiş Milletler Bildirgesini, ve yaşananları tüm gücümüzle kınadığımız kararların yer aldığı Barış Bölgesi olarak Latin Amerika ve Karayip Bildirgesini karşısına alan eylemlerdir. Venezuela halkının devrimlerini savunmak için verdikleri cesur mücadeleye bakıp, Küba’yı Venezuela’ya müdahale etmekle suçlamak, Venezuela gerçekliğini tanımadıklarının, liderleri etrafında örgütlenen halkın gücünü küçümsediklerinin, ve Küba ve Venezuela arasındaki dostluk bağlarından bir haber olduklarının bir ifadesidir.

Küba Cumhuriyeti Halk İktidarı Ulusal Meclisi Uluslararası İlişkiler Komisyonu, Devlet ve Bakanlar Kurulu Başkanı Miguel Díaz-Canel’in Karayip Devletleri Derneği Devlet ve Hükümet Liderleri VIII. Toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada dile getirdiği şu sözleri destekler: “Siyaset ve ideolojileri ne olursa olsun, bütün Karayip hükümetlerini barışı savunmaya ve askeri saldırganlığa ve Venezuela’ya karşı artmakta olan, bir yandan Venezuela halkına ciddi zararlar verirken, diğer yandan da bölge istikrarını tehdit eden,zorlayıcı ekonomik yaptırımlara karşı durmaya çağırıyorum” Aynı şekilde, Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri General Raúl Castro Ruz’un yakın zamanda Halk İktidarı Meclisi IX. Yasama Organı İkinci Olağanüstü Oturumu sırasında yaptığı konuşmasında sarf ettiği sözleri destekler: “Venezuela Hükümeti ve Chavezci halk takdir edilesi bir direniş örneği sergilemektedir. Bugün Bolivarcı topraklarda, gerçekten Latin Amerikalı ve Karayip halkları özgürce kendi geleceklerini tayin etme hakkına sahipler mi, egemenlik gücü halka mı dayanıyor yoksa yabancı bir hükümete mi, güçlü bir ülke bağımsız bir devleti kimin yöneteceğine karar verebilir mi,Birleşmiş Milletler Örgütü’nün koyduğu kurallar ve ilkeler gerçek bir değer taşıyor mu yoksa hükümsüzler mi, bölge halkları kardeş bir devletin egemenlik gücünün ortadan kaldırılması karşısında sessiz mi kalacaklar yoksa bu suçu reddederek karşılık verecekler mi belli olacak”.

Sonuç olarak, Küba Cumhuriyeti Halk İktidarı Ulusal Meclisi Uluslararası İlişkiler Komisyonu Venezuela halkı ve Bolivarcı ve Chavezci devrime, ülke yurttaşlarının doğrudan kullandıkları gizli ve özgür oylarla seçilmiş meşru yöneticilerine ve bağımsızlık,egemenlik ve özgür tayin hakkı için verilen cesur mücadeleye karşı sahip olduğumuz kesin yükümlülüğü tekrar ediyoruz ve tüm sağduyulu ülkeleri dayanışmaya çağırıyoruz.

Havana, 12 Nisan 2019