Latin Amerika İçin Bolivarcı İttifak’tan Venezuela açıklaması

Latin Amerika için Bolivarcı İttifak (ALBA), Venezuela gündemiyle olağanüstü olarak toplanmıştı.

Aralarında Ekvador, Küba, Nikaragua ve Bolivya’nın da olduğu 11 üyesi olan topluluk tarafından yapılan açıklamada Venezuela’ya destek yinelendi.

Açıklamada ülkeye yapılan müdahaleler kınanırken, yapılan Ulusal Kurucu Meclis seçimlerinin sonucunun tanındığı bildirildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

LATİN AMERİKA İÇİN BOLİVARCI İTTİFAK VE HALKLARIN TİCARET ANLAŞMASI’NIN (ALBA-TCP) POLİTİK KONSEYİ’NİN VI. OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

Karacas, 08 Ağustos 2017

8 Ağustos 2017 tarihinde, Venezuela Bolivar Cumhuriyeti’nin Karakas şehrinde, Latin Amerika için Alternatif Bolivarcı İttifak ve Halkların Ticaret Anlaşması’nın (ALBA-TCP) üye ülkelerinin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla ALBA Politik Konseyi’nin VI. Olağanüstü Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

ALBA ülkeleri, Venezuelalılara, zorlama, tehdit ve müdahale olmaksızın karşı karşıya oldukları zorlukların üstesinden gelme yetkisi veren; seçim düzenlemenin ve sandıklara gidip oy vermenin gerçekten egemen bir eylem olduğu bilinciyle 30 Temmuz 2017 tarihinde düzenlenen bu seçimlerin bir parçası olan Venezuela Halkını tebrik eder ve seçim sonuçlarını tanıdığını bildirir.

Venezuela halkına karşı uygulanan uluslararası ekonomik yaptırımlar, halkın ve Bolivarcı Devrim’in üzerinde olumsuz bir etki yaratarak rejim değişikliğine gidilmesi amacını güden, kabul edilemez müdahaleci uygulamalardır. Söz konusu durum, insan haklarının ve uluslararası hukukun doğrudan ihlali anlamına gelmektedir.

Venezuela halkı ve hükümetinin barış ve egemenliğine saldırmak amacıyla yapılan, doğrudan ve dolaylı çabalar göz önüne alındığında, medyanın karalama kampanyası ve uluslararası hukuka aykırı tek taraflı eylemleri bugün Venezuela ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir.

Tek amacı bölgedeki artan ilerleyişi yok etmek, bölmek ve zenginlikleri kontrol edebilmek ve halkları uluslararası çıkarların hükmü altına alarak yeniden neoliberal ekonomi politikalarını dayatmak olan Latin Amerika ve Karayipler dayanışmasının tarihi düşmanları, kendilerinin de savunduğu hükümetlere ve halklara karşı etik olmayan bir savaş başlatmıştır.

5 Mart 2017 tarihinde, Karakas şehrinde gerçekleştirilen 14. ALBA-TCP Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Bildirgesi’nde: ”Venezuela’nın savunması ve devrimi sadece Venezuelalılara özel bir mesele değildir. Bu, Latin Amerika ve Karayipler’in gerçek bağımsızlığı için mücadele edenlerin meselesidir. Bugün, Venezuela’da XXI. yüzyılın Ayacucho Savaşı’nın mücadelesi verilmektedir” ifadesi yer almaktadır.

ALBA üyesi ülkeler, Birleşik Devletler Hükümeti tarafından Anayasal Devlet Başkanı Nicolas Maduro Moros da dahil olmak üzere tüm Venezuela halkına karşı uygulanan keyfi ve yasadışı yaptırımları reddeder. ALBA ülkeleri, geçmişte başarısızlığa neden olan bir takım hataların  günümüzde tekrar edildiği hususunda uyarıda bulunduğunu bildirir.

Venezuela’ya karşı yürütülen eylemlerin, halkın lehine bir çözüm üretmekten uzak olduğunu ve Venezuela muhalefetinin en radikal sektörlerini harekete geçirerek, ülkede istikrarsızlık yaratmayı amaçladığı açık bir şekilde görülmektedir. Şiddet ve kaosu teşvik eden ülkeler ve uluslararası örgütler, bu eylemlerinin sonuçlarından sorumlulardır.

Uluslararası toplum, ülkede yürütülen Venezuela halkı için üzücü olduğu kadar büyük kayıplara neden olan şiddet eylemlerine, derhal ve sert bir bir kınama getirmelidir.

Venezuela’daki siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanması amacıyla, yapıcı ve saygı kuralları çerçevesinde diyalog kurma çağrısını yineler.

Latin Amerika ve Karayip halklarının, toplumsal adalet ve insanlık onurunu savunan ilkelerini destekler.

ALBA üyesi ülkeler, ülkedeki barış girişimini yeniden harekete geçirmek ve canlandırmak için 6 Temmuz 2017’de yapılan CARICOM (Karayip Ortak Pazarı) Hükümeti Başkanlarının 38. Olağan Toplantısında dile getirilen Venezuela’daki hükümet ve muhalefet arasında diyalog sürecine katılma önerisiyle ilgili talebini desteklediğini yineler.

16 Haziran 2017 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından duyurulan ve son iki yılda elde edilen ilerlemeyi tersine çeviren, her iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilemeye yol açan ve Küba halkına karşı haksız, yasadışı, ekonomik, ticari ve mali ambargoyu güçlendirerek uyguladığı politikayı sert bir şekilde reddeder.

Aynı şekilde, ALBA Devlet Başkanları ve Hükümet Başkanları tarafından XV. ALBA-TCP Zirvesi kapsamında, Latin Amerika ve Karayipler’deki göçmenlerin maruz kaldığı kötü muamele ve haklarına saygı duyma ihtiyacı hususundaki endişesini tekrarlar.

Meksika hükümeti tarafından Kuzey sınırında inşa edilen duvar, Latin Amerika ve Karayip göçmenlerine karşı yapılan açıkça red ve ayrımcılığın ifadesi olarak görülmektedir. ALBA ülkeleri,  İnsan haklarının birçok kez göz ardı edilerek,  Latin Amerika ve Karayip göçmenlerinin sürgüne gönderilmesini reddeder.

ALBA Bankası’nın Göçmenler için Hukuki Yardım ve Danışma Fonu’nu yeniden hayata geçirilmesi için kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılar.

II. Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Zirvesi’nde, Eyalet ve Hükümet Başkanları tarafından imzalanan ve Latin Amerika ve Karayipler’i bir Barış Alanı ilan eden bildiride sunulan önerilerin uygulamaya konmasını ve savunulmasını destekler.

ALBA, sosyal kazanımlarımızı tersine çevirmeye ve Amerikamızın entegrasyon ve birliğini engellemeye çalışan girişimleri durdurmaya ve bölgesel bağımsızlığımızı ve egemenliğimizin savunulmasında bütün Latin Amerika-Karayip halklarını ve hükümetlerini tetikte ve birlik olmaya çağırır.

Aynı şekilde, imparatorluğun ilerici hükümetlerin gelişimine zarar vermek için harekete geçirdiği planın uygulanmasını kınar. Bu planın farkında olan ALBA ülkeleri,  onurlu ve cesur Venezuela halkının tarihte önceden de yaptığı gibi bu plana karşı mücadele vermeye hazırdır.

http://haber.sol.org.tr/dunya/latin-amerika-icin-bolivarci-ittifaktan-venezuela-aciklamasi-205790