Küba Halk İktidarı Ulusal Meclisi’nin Helms Burton Yasası’nı Kınama Açıklaması

Halk İktidarı Ulusal Meclisi IX’uncu Dönemi,

ABD hükümetinin, Küba’ya karşı, iki ilişkilerdeki kötüleşmeyi derinleştirecek ve bizim ülkemize karşı bir kez daha doğrudan bir çatışma politikası pozisyonunu alacak şekilde yaptığı açıklamalar ve attığı adımlar karşısında,

Küba’ya karşı uygulanan ekonomik, ticari ve mali ablukanın, Küba halkının insani haklarına karşı tek taraflı ve keyfi bir politika anlamına geldiğini göz önünde bulundurarak,

Ablukanın, Küba’nın gelişiminin önündeki birincil engel olmanın yanı sıra, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ni ve serbest ticaret normlarını çiğnediğinin altını çizerek,

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Helms-Burton Yasası’nda dile getirilenleri, Küba’ya karşı ekonomik ablukayı ağırlaştırmak için kullanma niyetiyle hareket ettiğini görerek,

Helms-Burton Yasası’nın, Küba halkının bağımsızlığını, egemenliğini ve kendi kaderini tayin hakkını tanımayan, kendinde sömürgeci bir tahakküm hakkı gören bir siyasi araç olduğunu, aynı zamanda dünyada Küba’yla iş yapan kurum ve şirketlere karşı kovuşturma ve yaptırım uygulama niyeti taşıdığını hatırlayarak,

Mevcut ABD Hükümetinin Küba’ya karşı yürüttüğünü politikanın ABD kamuoyunun, uluslararası topluluğun ve Kübalı göçmenlerin çoğunluğunun ablukanın kaldırılması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine verdiği desteği hiçe saydığını göz önünde bulundurarak,

Helms-Burton Yasası’nın Birleşmiş Milletler’de, konunun muhatabı uluslararası organizmalarda ve Latin Amerika ve Karayipler Ülkeleri Topluluğu, Afrika Birliği ve Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu gibi bölgesel örgütlerde neredeyse oybirliğiyle reddedildiğini ve kimi ülkelerin, söz konusu yasanın ABD sınırları dışındaki etkilerini karşıya almak üzere ulusal yasalar çıkardıklarını hatırlayarak,

İLAN EDER:

ABD hükümetinin Küba’ya karşı düşmanca politikasını mutlak suretle reddediyoruz ve Küba halkına karşı açıkça ve yüzsüzce yürütülen, soykırım niyeti taşıyan Helms-Burton Yasası’nı kınıyoruz,

Helms-Burton Yasası’nı gayrı meşru, uygulanamaz ve hükümsüz ilan eden, 1996 tarihli 80 Sayılı Kübalıların Onuru ve Egemenliğini Tekrar Bildirme Yasası’na aynı şekilde 1999 tarihli 88 Sayılı Küba Ulusal Bağımsızlığını ve Ekonomisini Koruma Yasası’nın esaslarına mutlak bağlılığımızı dile getiriyoruz,

Barış içinde yaşama ve kendi kaderini tayin etme haklarını savunmaya, Sosyalist Hukuk Devleti’nin koruyuculuğunda müreffeh ve demokratik bir gelecek kurmaya kararlı olan Küba halkının büyük çoğunluğunun iradesine, geri döndürülemez bir şekilde bağlılığımızı dile getiriyoruz,

Tüm dünyada, ABD hükümetinin Küba’ya karşı uyguladığı ablukayı ve Helms-Burton Yasası’nı itirazlarını ve hiçbir tavizde bulunmayacak, tek bir ilkesini terk etmeyecek olan tarihsel çizgisine sadık bir halka duydukları saygıyı dile getiren yasa koyuculara teşekkür duygularımızı dile getiriyoruz.

Havana, 13 Nisan 2019

Halk İktidarı Ulusal Meclisi