Küba, Ekonomisini Güçlendirecek Kararları Onayladı

GRANMA Yazar: Yaima Puig Meneses | Leticia Martínez | 

Çeviri: Emrah Öztürk – José Martí Küba Dostluk Derneği 

Bakanlar Konseyi, ekonomiyi güçlendirmek için bir dizi tedbiri onayladı. Bunların arasında kamu çalışanlarının ve emeklilerin aylıklarındaki artış da yer alıyor. Söz konusu artıştan toplamda 2.750.000’den fazla kişinin yararlanması bekleniyor

Devlet Konseyi Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez başkanlığındaki Bakanlar Konseyi, ekonomide ülke içindeki kaynaklardan ve insan potansiyelinden maksimum düzeyde yararlanmayı hedef alan bir dizi kararı onayladı.

Başkan Miguel Díaz-Canel Bermúdez, şehirlere yaptığı ziyaretlere, halkın görüşlerine, Küba İşçileri Federasyonu’nun kongresindeki önerilere dayanarak ve ABD hükümetinin düşmanca politikası tarafından ağır saldırı altında olan ekonominin karşılaştığı sorunları göz önünde bulundurarak, birkaç aydır İktisat alanındaki akademik uzmanları da içeren çalışma grubu tarafından sistematik olarak tartışılan kararların, Devlet Konseyi tarafından onaylandığını açıkladı.

Ekonomi ve Planlama Bakanı Alejandro Gil Fernández, genel olarak önlemlerin “halkın ve ekonominin ihtiyaçlarına daha fazla cevap vermeye odaklanarak, ABD hükümeti tarafından uygulanan ekonomik kuşatmanın üstesinden gelmek için tüm aktörlerin çözüm arayışlarına aktif katılımlarını teşvik etmeye odaklandığını belirtti. ”

Burada amaçlananın yalnızca tasarrufları ve kalkınmayı teşvik etmek değil, aynı zamanda Küba ekonomisinin gücünü arttırmak için daha elverişli koşullar oluşturmak ve temel sorunların çözümü konusunda çözüme ulaşmaya devam etmesini sağlamaktır.”


Fernández, tedbirlerin esas olarak ulusal üretimi savunmayı; ihracatı çeşitlendirmeyi ve arttırmayı; ithal ürünlerin yerine yerli ürünleri teşvik etmeyi; devlet teşebbüsünü güçlendirmeyi; gıda özerkliğinde ilerlemeyi; yerel kalkınmayı teşvik etmeyi; konut politikasını gerçekleştirmeyi ve sorunları çözmede bilimsel çalışmaların daha fazla kullanılmasını amaçladığını belirtti.

Hükümetin kabul ettiği tüm bu kararları daha etkili hale getirmek için kapsamlı bir yaklaşım kullanarak formaliteden ve bürokrasiden tamamen arınmış yöntem ve çalışma biçimlerinin kullanılmasını gerektiğini vurguladı.

Fernández, kademeli olarak uygulamaya konacak önlemlerin arasında, ulusal üretimdeki artış da dahil olmak üzere; belediyelerin kendi kendine yetmesi, yerel kalkınma projeleri,  yatırımlar; perakende satışlar ve tarımsal üretimin teşviki gibi farklı konuların ele alındığını açıkladı.

Temel olarak her seviyedeki kadroların rollerine ve çalışmalarına da değinen Fernández, ayrıca  ekonomik modelde değişiklikler yapılırken bir yandan ülkenin kurumsallığını sağlamlaştırmaya çalıştıklarını ama bu çalışmaları sürdürürken temelde varolan kurumsal yapıyı kullandıklarına işaret etti.

KAMU ÇALIŞANLARININ ÜCRETLERİ VE EMEKLİ AYLIKLARINDA ARTIŞ

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, kamu çalışanlarının maaş artışına değinerek, “Bu, artış yapılacak olan son artış değil, ancak bulunduğumuz şartlar göz önüne alındığında gerçekten dikkate değer.”  dedi. Bu kararları Temmuz ayında uygulamaya sokmayı hedeflediklerini belirten Miguel Díaz-Canel Bermúdez, böylece yaz bitmeden çalışanların maaşlarındaki artışı görmeye başlayacağını söyledi.

Bu bağlamda bütçeli kamu çalışanlarının asgari maaşı 400 Pesoya; aylık ortalama maaş da 1.067 Peso’ya yükselecek. Bu artıştan Merkezi Devlet İdaresi kurumlarında çalışanlar, yerel idari kurumlarda çalışanlar, örgütler ve dernekler de dahil olmak üzere 1.470.736 çalışan yararlanacak ve bu artışın tahmini yıllık 7.050.000 Peso maliyeti olacak.

Emeklilere gelince, 2018 Kasım’ında yapılan artışlar dikkate alındığında, asgari emekli maaşı 242 Peso’da kalmaktaydı. O dönemde maaş artışı almayan ve emekli maaşı 500 Peso’nun altında olan 1,281,523 kişi de bu yeni artıştan faydalanacak ve bunun toplam maliyeti de 700 milyon Peso olacak.

Bununla birlikte, 2018 Kasım ayında yapılan artış ile asgari miktarı 217 Peso olarak belirlenen sosyal yardımda herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Maliye ve Ücretler Bakanı Meisi Bolaños Weiss ise, bu artışın sağlanabilmesi için Sosyal Güvenlik Özel Katkı uygulamasının, harcamaların finansmanına katkıda bulunma prensibi doğrultusunda kamu çalışanlarını da içerecek şekilde genişletileceğini açıkladı. “Bu oran aylık 500 Peso’ya kadar geliri olanlarda % 2,5 ve 500 Peso’dan daha fazla olanlarda % 5” olacak. ”

Ayrıca, bu maaş artışının maliyetinin 2019 için onaylanan Devlet Bütçe açığını artırmaması gerektiği açıklandı. Bu bağlamda, üretilen tüm gelirleri toplarken ve ekonomide bulunan tüm potansiyel kaynaklardan faydalanılırken hem kamu hem de özel girişim faaliyetlerinde tasarruf yapmak ve harcamaları kesin olarak kontrol etmek için önlemler alınması şart koşuldu.

Ekonomi ve Planlama Bakanı girişim sektörü için ise, 2014 yılında performans rejimleri başına ödeme onayının merkezi olarak takip edilemediğini hatırlattı. Maaşların tahsisi ve dağıtımı, belirli göstergelerin yerine getirilmesiyle ilişkilendirildi ve idari kısıtlamalar kaldırıldı. Sonuç olarak, ortalama maaşın 2018 sonunda 600’den 871 pesoya yükseldiğini söyledi.

Bu önlemlerin olumlu etkisine rağmen Bakan, zorlukların devam ettiğini belirtti.  Bakanlar Kurulu, girişim sektörü için 2020’den itibaren uygulanacak olan ve üretim sonuçlarıyla bağlantılı performansa dayalı ödeme mekanizmasını güçlendirmek konusunda kararlılıklarını ifade etti.

Teşvikler arasında, işletme direktörlerine kendi maaş sistemlerini uygulama, mümkün olan her alanda bireysel verimliliği ön planda tutma ve işletme planlarında performans planlarında göz önünde bulundurulan bir gösterge olarak vergi öncesi (önceki dönemlere göre) kazancındaki büyümeyi sürdürme yetkisi verildiğini vurguladı.

Tedbirlerin enflasyonist etkisinden kaçınmak amacıyla, Maliye ve Ücretler Bakanı’nın olası fiyat artışlarını hafifletmek için ekonomide gerekli mekanizmalara sahip olacağını vurguladı.

Bu bağlamda Devlet Konseyi Başkanı, ilgili bakanlıkların, fiyatların nasıl seyrettiği, tüketimin nasıl değiştiği ve “Enflasyonu önlemek için gereken düzeltmeleri yapmak adına zamanımız olması” için kontrol mekanizmaları kurmaları gerektiğini belirtti.

Aynı şekilde, örneğin Küba Şirketi Etecsa tarafından sunulan gıda, inşaat malzemeleri, turistik paketler ve tekliflerin satışını teşvik etmeye de çağırdı. Özet olarak, “hepimiz yeni seçenekler hakkında düşünelim” dedi.

Díaz-Canel ayrıca, kurumlarda çalışacak kadroların belirlenmesi sürecinde rasyonel olmanın gerekliliğinin de altını çizdi. İstihdam edilecek kişinin üretimde verimi arttıracak şekilde belirlenmesi gerektiğini, alınan kararların daha fazla çalışacak ve katkı verecek olanlara yönelik bir teşvik olarak algılanması gerektiğini söyledi.

Ayrıca, ileriki dönemde hatalı yorumlamalardan kaçınmak için kadroların iyi eğitilmesi gerektiği ve bu konulardaki gelişmelere ilişkin sistematik takip sağlanması gerektiği konusunu vurguladı.

Alınacak olan bu önlemlerin asıl amacının, ülkenin gelişimini güçlendirmek ve mevcut zorluklara göğüs germek olduğunu belirten Díaz-Canel, bütün önlemlerin hemen uygulamaya konulmayacağını bazılarının daha fazla analize ve üzerinde çalışılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti. Önümüzdeki birkaç gün içinde, farklı basın araçları aracılığıyla, Küba Halkı bu kararların kapsamı hakkında daha ayrıntılı bilgi alacaktır dedi.

http://en.granma.cu/cuba/2019-06-27/cuban-government-approves-measures-to-boost-the-economy