KÜBA DEVRİMİ’NİN BÜYÜK LİDERİ FİDEL CASTRO RUZ’UN 94. DOĞUM YILDÖNÜMÜNDE EGE’NİN İKİ YAKASINDAN DOSTLUK MESAJI

KÜBA DEVRİMİ’NİN BÜYÜK LİDERİ FİDEL CASTRO RUZ’UN 94. DOĞUM YILDÖNÜMÜNDE

EGE’NİN İKİ YAKASINDAN DOSTLUK MESAJI

13 AĞUSTOS 2020, ANKARA, ATİNA

 

Bugün Küba Devrimi’nin büyük lideri Fidel Castro Ruz’un 94. doğum yıldönümünü kutluyoruz.

Modern tarihin en önemli toplumsal dönüşümlerinden birine vesile olan Küba Devrimi dünya halklarına ışık tutmaya devam ediyor.

Sosyalist ada eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, kadın ve çocuk hakları, afet yönetimi, çevre, insan hakları, barınma hakkı gibi birçok başlıkta örnek gösteriliyor.

Küba deprem, kasırga, salgın, sel gibi büyük felaketlerde nerede olursa olsun halklara yardım elini uzatıyor.

Küba dayanışma, kardeşlik, enternasyonalizm ve antiemperyalist tutumu ile başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösteriyor.

58 ülkede yerel ve ulusal çabalara destek veren 28 bin Kübalı sağlık çalışanına ek olarak COVID-19 pandemisine karşı mücadelede bugüne değin 38 farklı ülkede 45 Henry Reeve sağlık tugayına mensup 3772 sağlık personeli görev aldı. Binlerce hayat kurtarıldı.

Kübalı doktorlar halkların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Fidel’in dediği gibi: “Doktor göndeririz, bomba değil. Doktor göndeririz, akıllı silah değil.”

2021 Nobel Barış Ödülü dünyanın birçok yerinde COVID-19 pandemisine karşı mücadele yürüten Henry Reeve Küba Sağlık Tugayı’na verilmelidir.

Büyük lider Fidel Castro Ruz’un doğum yıldönümünde Ege’nin iki yakasından Türk ve Yunan halklarının kardeşlik ve dayanışma duygularını ifade ediyoruz.

Yaşasın başkumandan Fidel Castro Ruz!

Yaşasın Küba Sosyalizmi!

Küba Hayat Kurtarır!

Yaşasın Halkların Kardeşliği!

Yaşasın Dayanışma!

 

JOSÉ MARTÍ KÜBA DOSTLUK DERNEĞİ

KÜBALI DOKTORLARA 2021 NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ VERİLMESİ İÇİN YUNAN TAKIMI