Küba: Batı Şeria’nın ilhakı yasadışıdır

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrila, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Küba’nın İsrail’in Barı Şeria’daki Filistin topraklarını ilah etmeye yönelik, bölgedeki çatışma riskini arttıracak planını reddettiğini belirterek, olası tek çözümün, 1967 öncesi sınırlarıyla bir Filistin devletinin kurulması olduğunu söyledi.

Küba Komünist Partisi’nin yayın organı Granma’da yayımlanan Enriqeu Mareno Gimeranez imzalı yazıdaysa Parrila’nın açıklamalarına dikkat çekilerek, ilhakın uluslararası hukukun ciddi bir şekilde ihlali anlamına geleceği vurgulandı. Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’nin ve çok sayıda BM anlaşmasının, kuvvet kullanılarak toprak kazanılmasını kabul edilemez bulduğu belirtilerek, İsrail’in planının söz konusu anlaşmalara aykırı olmasının yanı sıra, Filistin halkının bağımsızlık ve kendi kaderini tayin hakkına da ters düşeceği ve Arap nüfusun zarar görmesine neden olacağı savunuldu.

Makalede uluslararası toplumun önemli bir çoğunluğunun ilhaka karşı olduğunun altı çizilerek çok sayıda devlet, örgüt ve kişinin İsrail’in planlarını mahkûm ettiği hatırlatıldı.

https://sol.org.tr/haber/kuba-bati-serianin-ilhaki-yasadisidir-8836