Korana’nın görünür kıldığı felsefi fark: 1 milyon nüfusa hizmet veren epidemiyolog sayısı Küba’da 143, ABD’deyse 23

Küba’da korona salgını hemen hemen bitti.

ABD’de ise devam ediyor ve ABD bugün hem vaka hem de ölüm sayılarında başı çekiyor.

Küba mücadelesini merkezi olarak yürüttü, aktif sürveyansa büyük önem verdi ve geçen günlerde ulusal ölçekli bir seroprevalans çalışması başlattı. Böylece hastalığın toplumdaki yaygınlığını saptayacak. Bu Amerika kıtasında bir ilk.

ABD ise salgın karşısında tam anlamıyla dağıldı. Neredeyse merkezi hiçbir politika geliştiremedi.

Küba ile ABD arasında salgınla mücadeleyi de yakından ilgilendiren çok önemli bir fark var: Salgınlarla mücadelede belirleyici faktörlerin başında gelen epidemiyoloji bilim alanının gücü.

Epidemiyoloji covid-19 salgın günlerinde duyulur olmaya başladıysa da sağlıkla ilgili her tür olayın yönetiminde eskiden beri son derece önemli bir yere sahip.

Küba’da bin 600 epidemiyolog bulunuyor. Havana’da genel kapsayıcı tıp (aile hekimliği) alanında çalışmakta olan 276 hekim halen bu alanda eğitim alıyor. Ancak epidemiyoloji tüm klinisyenlere açık bir uzmanlık.

ABD’de ise toplam epidemiyolog sayısı (2018 için) 7 bin 600.

Kısacası Küba’da 1 milyon nüfusa 143 epidemiyolog hizmet verirken bu sayı ABD’de yalnızca 23.

Bu fark, Küba ile ABD’nin sağlık hizmetlerinde taban tabana zıt yaklaşımlara sahip olmalarıyla ilişkili.

Küba sağlığı korumaya odaklanırlarken, ABD’de sisteme sağlık şirketleri egemen ve tek hedefleri hastalıklardan para kazanmak.

Küba’da hekimlik ülkenin, epidemiyologluk ise sağlık sisteminin en prestijli mesleklerindendir. ABD’de ise bir kadın doğum uzmanının yıllık kazancı 238 bin dolar iken epidemiyoloğunki 71 bin dolardır.

https://www.bls.gov/ooh/life-physical-and-social-science/epidemiologist…

http://en.granma.cu/cuba/2020-05-12/more-than-1600-epidemiologists-serv…

https://www.careerexplorer.com/careers/gynecologist/salary/

 

https://sol.org.tr/haber/korananin-gorunur-kildigi-felsefi-fark-1-milyon-nufusa-hizmet-veren-epidemiyolog-sayisi