Komünist partilerden açıklama: Dayanışmaya Evet, Ablukaya Hayır

Dünyanın dört bir yanından 45 komünist ve işçi partisi tarafından, Küba ile dayanışma ve ablukayı protesto etme amaçlı ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklamada ABD’nin Küba’nın ihtiyaç duyduğu solunum cihazlarına dahi el koyarak daha da katılaştırdığı ablukanın son 60 yıldır ortaya konan en büyük acımasızlık olduğu ifade edildi.

Açıklamanın tam metni ve imzalayan partiler şöyle:

Komünist ve İşçi Partilerinden Ortak Açıklama

Dayanışmaya Evet; Ablukaya Hayır!

Abd’nin Suç Teşkil Eder Şekilde Küba’ya Uyguladığı Ablukanın

Derhal Kaldırılmasını Talep Ediyoruz

Kovid-19 salgını tüm gezegende yayılmaya devam ediyor ve muazzam insani acılara, kayıplara neden oluyor. Salgın aynı zamanda iki farklı yaklaşımın varlığını trajik bir biçimde teyit ediyor. Bu yaklaşımlardan biri, halk sağlığına ve halkın esenliğine karşı kârlarda ve küresel kontrol dayatmasında ısrar ediyor; diğer yaklaşım ise insanları, onların sağlığını ve esenliğini diğer tüm çıkarların önüne koyuyor.

Kovid-19 salgınının ortasında, farklı kıtalarda halklar Küba’nın sergilediği enternasyonalizme ve dayanışmaya tanıklık ediyor zira Küba onlarca ülkeye tıbbi ekipler göndererek yardım çağrılarına yanıt veriyor. Bu insani yanıt; onlarca yıla yayılmış ve çıkar gözetmemiş bir pratiğin devamı niteliğinde; çünkü Kübalı hekimler ve hemşireler on yıllardır doğal afet ve salgınlara uğramış ülkelerin yardımına koşmaktalar.

“Dayanışma” sözcüğü, salgınla baş etmek için gezegenin ihtiyaç duyduğu yaklaşımı ifade etmek üzere dört bir yanda yankılanıyor, ancak ABD Küba’ya uyguladığı ekonomik, ticari, mali ve yasadışı ablukayı daha da katılaştırmayı tercih ediyor. İnsan yaşamının mevzu bahis olduğu bu hassas zamanda, ABD, Helms-Burton Yasası’nın etkileri bu ülkenin toprakları dışına uzanan maddelerini uygulayarak kişisel koruyucu ekipmanların, ventilatörlerin ve test kitlerinin Küba tarafından satın alınmasını veya bunların Küba’ya ulaşmasını engelliyor. Bu uygulama ve bu uygulamanın Küba halkının yaşamı, iktisadi gelişmesi bakımından yarattığı sonuçlar, suç teşkil eden bu 60 yıllık ablukanın en acımasız ifadesi olsa gerek.

Bu koşullar altında, aşağıda imzası bulunan biz Komünist ve İşçi Partileri:

• ABD’nin suç teşkil eder biçimde Küba’ya uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ablukayı kınıyor;

• ABD’nin Küba’ya uyguladığı yasadışı ablukanın derhal kaldırılmasını talep ediyor;

• Küba’nın tıbbi ekipleri vasıtasıyla ihtiyaç duyan halklara uzattığı dayanışma eli karşısında duyduğumuz minnettarlığı ifade ediyor;

• Sosyalist kalkınma yolunu savunma mücadelelerinde Küba Komünist Partisi, Küba Hükümeti ve Küba Halkı ile dayanışmamızı tekrarlıyoruz.

Dayanışmaya EVET; Ablukaya HAYIR!

Ortak Açıklamada İmzası Bulunanlar:

1. ABD Komünist Partisi

2. AKEL – KIBRIS

3. Arjantin Komünist Partisi

4. Avustralya Komünist Partisi

5. Bangladeş Komünist Partisi

6. Belçika Emek Partisi

7. Bohemya ve Moravya Komünist Partisi

8. Britanya Komünist Partisi

9. Britanya Yeni Komünist Partisi

10. Danimarka Komünist Partisi

11. DKP – Alman Komünist Partisi

12. Ekvador Komünist Partisi

13. Ermenistan Komünist Partisi

14. Filistin Halk Partisi

15. Filistin Komünist Partisi

16. Finlandiya Komünist Partisi

17. Güney Afrika Komünist Partisi

18. Hırvatistan Sosyalist İşçi Partisi

19. Hindistan Komünist Partisi (Marksist)

20. Yeni Hollanda Komünist Partisi

21. İran Tudeh Partisi

22. İspanya Halkları Komünist Partisi

23. İspanya İşçileri Komünist Partisi

24. İspanya Komünist Partisi

25. İsrail Komünist Partisi

26. İtalyan Komünist Partisi

27. Kanada Komünist Partisi

28. Komünist Parti – İtalya

29. Komünist Yeniden Kuruluş Partisi – İtalya

30. Kore İşçi Partisi

31. Küba Komünist Partisi

32. Kürdistan-Irak Komünist Partisi

33. Macar İşçi Partisi

34. Malta Komünist Partisi

35. Meksika Komünist Partisi

36. Norveç Komünist Partisi

37. Polonya Komünist Partisi

38. Portekiz Komünist Partisi

39. Sri Lanka Komünist Partisi

40. Svaziland Komünist Partisi

41. Türkiye Komünist Partisi

42. Ukrayna Komünist Partisi

43. Venezuela Komünist Partisi

44. Yeni Yugoslavya Komünist Partisi

45. Yunanistan Komünist Partisi