José Martí Küba Dostluk Derneği Genel Kurul Duyurusu

24.09.2021

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 9 Ekim 2021 tarihinde saat 15.00’de Derneğimizin Genel Merkezi olan Remzi Oğuz Arık Mah. Büklüm Cad. No: 38/7 Çankaya Ankara adresinde yapılacaktır.  İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda katılım çoğunluğu aranmadan Genel Kurul 24 Ekim 2021 tarihinde, aynı yer ve saatte, aynı gündemle yapılacaktır. Üyelerimizin katılımını rica ederiz.

Genel Kurul Gündemi :

1- Açılış ve Yoklama.

2- Divan Heyetinin Oluşturulması

3- Gündemin Okunması ve Oylanması

4- Faaliyet Raporu, Kesin Hesap Bütçe,  Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi

5- Yönetim Kurulunun İbra Oylaması

6- Tüzüğe Uygun Davranmayan Üyelerin Dernek Üyeliğinden Çıkarılması İşleminin Görüşülmesi ve Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi

7- Gelecek Dönem Tahmini Bütçe Okunması ve Oylanması

8- Yıllık Aidat ve Giriş Aidatının Belirlenmesi ve Oylanması

9- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerin seçimi

10- Dilek ve Temenniler

11- Kapanış

               José Martí Küba Dostluk Derneği Yönetim Kurulu