Fidel’in armağanı: Sosyalist ve sağlıklı Küba

Küba’nın sağlıkta başarısı, sosyalizmin başarısının en büyük sonuçlarından birisi. Fidel’in ölümünden bir yıl sonra, Başkomutan’ın Küba’ya bıraktığı en büyük miraslardan birisi de halkın sağlığı.

Fidel, Kübalıların deyişiyle Bizim Fidel bundan bir yıl önce aramızdan ayrıldı.

Ölümsüzdür.

Ölümsüzlüğü, yoldaşlarıyla birlikte, ne olursa olsun hiçbir şekilde unutulmayacak sosyalist Küba’yı insanlığa armağan etmiş olmasındadır.

Küba sağlıkta dünyanın en başarılı ülkesi.

Küba sağlıkta başarılı olabilmek için yüksek gelire sahip olmak gerekmediğinin kanıtı.

Küba sosyalizmin sağlıktaki başarının gerek koşulu olduğunu gösteren güzel örnek.

Latin Amerika’da sağlık göstergeleri en iyi olan ülke Küba.

Küba’nın sağlık düzeyi emperyalist düzenin merkezinde yer alan ülkeler kadar yüksek.

Küba insanlığımız, Küba geleceğimiz.

Aşağıdaki iki tablo bütün bunları kısaca özetliyor.

Küba’nın sağlık durumunun bazı ülkelerle karşılaştırılması (2015)

Küba ve diğer bazı Latin Amerika ülkelerinin sağlık durumu (2014-2015)

İlker Belek

http://haber.sol.org.tr/dunya/fidelin-armagani-sosyalist-ve-saglikli-kuba-218469