Doktor Che’den Halkın Doktorları’na

Geçtiğimiz 18 gün boyunca kitlesel bir hak arama mücadelesi haline gelen Gezi Parkı direnişi ülkemizin tüm kentlerinde büyük bir halk hareketine dönüşmüştür. AKP hükümetinin protestoları insanlık dışı yöntemlerle baskı altına almaya çalışması yurttaşların direnişi daha fazla sahiplenmesine yol açmıştır. Gezi parkı direnişinde AKP hükümetince sivil halka karşı kolluk gücü haline gelen polis tarafından yoğun biber gazı, ses bombası, tazyikli su ve plastik mermi kullanımı sonucu pek çok yurttaşımız sakat kalmıştır. Ülkemizin çeşitli illerindeki protestolarda dört yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan yurttaşlara en hızlı şekilde yardımcı olabilmek için duyarlı doktorlarca gönüllü olarak revirler kurulmuştur. Dünyanın neresinde olursa olsun doktorluk mesleğinin esası toplumsal sağlığa hizmettir. Yaralı ve sakatlara yardım etmek doktor olmanın getirdiği bir sorumluluk ve insanlık görevidir.

Sağlık Bakanlığı yaralanan ve sakatlanan yurttaşlarımıza ilkyardımda bulunan doktorlarımız hakkında soruşturma başlatmış bulunuyor ve ilkyardımın hukuksuz olduğunu ileri sürüyor. Sağlık Bakanlığı’na esas ilkyardımda bulunmayan doktorlara mesleki ceza verilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyor ve halkın doktorlarının yanında olduğumuzu duyuruyoruz.

14 Haziran 2013 tarihinde kumandan Doktor Che’nin 85. yaş gününü kutladık. Kuşkusuz Türkiye halkı olarak kendisine en büyük hediyemiz haksızlığa karşı duruşumuz ve ayağa kalkışımızdır.

Bugün Doktor Che’den, başta halkın doktorları olmak üzere Türkiye halkına “Devrimci Tıp Üzerine” adlı konuşmasını armağan ediyoruz.

Tüm direnenlere selam ve saygılarımızla,

Zafere Kadar Daima!

José Martí Küba Dostluk Derneği