“Che gibi olacağız!”*

Che’nin CIA tarafından öldürülmesinin ardından Fidel’in yaptığı konuşmada geçen bu söz, 50 yıldır Küba’da ilkokullarda José Marti Öncüler Örgütü’nün (OPJM) yemini olarak tekrarlanıyor. 

José Marti Öncüler Örgütü, Kübalı çocukları yeni toplumun değerlerine uygun şekilde yetişmesini amaçlayan kitle örgütünün adı. 4 Nisan 1962’de kurulan örgüt, tüm ilköğretim çağı öğrencilerini kapsıyor. 

Gönüllülük esasıyla örgütlenen Öncüler, günümüz Kübasında ilköğretim çağı çocuklarının yüzde 98.7’sinin üye olduğu temel bir örgütlenme kanalıdır. Çok küçük yaşlarda birlikte tartışmayı, düşünmeyi, adım atmayı öğrendikleri Küba’da okul üniformalarının renginden seçmeli derslere kadar her türlü konuyu örgütlü bir şekilde ele almayı öğrenirler. 

OPJM, okullaşma oranını artırmak, atletizm çalışmalarına katılımı teşvik etmek, gruplar halinde birlikte çalışmayı örmek, “kopya çekmeye karşı” bir onur kodu geliştirerek dürüstlüğü teşvik etmek gibi hedeflerle kendisine ve içinde yaşadığı topluma karşı sorumlu yeni nesillerin yetişmesine hizmet eder. 

Her 3 yılda bir topladıkları ulusal kongreleri ile OPJM, çocukların günlük hayatlarındaki tartışmaları  ve gündemleri ülke gündeminin önemli bir başlığı haline getirmeyi de hedefler. KKP Merkez Komitesi’ne sunulan 10. yıl raporunda … “Ortak bir onur, alçakgönüllülük, cesaret ve yoldaşlık duygusu geliştirmek; fiziksel ve entelektüel çalışmaya karşı sevgi aşılamak, işçilere saygı duymayı öğretmek, kamusal alanlara ve eşyalara dair sorumluluk duygusunu pekiştirmek” hedeflerini taşımaktadır.  

16-17 Temmuz 2016’da Ulusal Kongrelerini düzenleyen José Marti Öncüler Örgütü’nün başkanı Aymara Guzmán Carrazana, 15 Temmuz 2016’da Granma Gazetesi’ne yaptığı açıklamada şunların altını çizmişti: 

“Kongreyle Küba tarihini nasıl öğrenip, öğretip, ona nasıl aşık olacağımıza dair örgütümüzü nasıl işlevlendireceğimizi ve buna dair yeni fikirleri ve çözümleri nasıl üreteceğimizi ele alacağız. Öncüler, 55. Kuruluş yıldönümüne Devrimin bize verdiği misyonun kararlılığıyla mutlu, kararlı ve net bir vizyonla girecek.”**

Gülzerin Kızıler

http://haber.sol.org.tr/sol-ceviri/fidel-ismail-kahraman-gibilere-cevabi-19-yil-once-vermisti-che-gibi-olacagiz-167478

** http://en.granma.cu/cuba/2016-07-15/pioneers-have-their-say