Küba’dan Deklarasyon

Küba Cumhuriyeti Devrimci Hükümeti’nce 12 Mayıs 2016 tarihinde, Brezilya’da gerçekleştirilen parlamenter-hukuk darbesine ilişkin bir kınama deklarasyonu yayınlandı. Deklarasyon’da Lula, Dilma, İşçilerin Partisi ve Brezilya halkının yanında olunduğu vurgusu yapılırken şu değerlendirmelere yer verildi:

“Brezilya’da olanlar, emperyalizm ve oligarşinin Latin Amerika ve Karayipler’in devrimci ve ilerici hükümetlerine karşı, bölgede barışı ve uluslararası istikrarı tehdit eden gerici ve saldırgan tutumunun bir parçasıdır. Ocak 2014’te II. CELAC Zirvesi’nde Havana’da bölge devlet başkanları tarafından imzalanan Latin Amerika ve Karayipler’in Barış Bölgesi ilanının ruhu ve sözüne aykırıdır.”

Küba Cumhuriyeti Devlet Konseyi ve Bakanlar Kurulu Başkanı, Ordu Generali Raúl Castro Ruz’un geçtiğimiz 29 Aralık’ta Halk İktidarı Ulusal Meclisi’nin 6. Olağan Dönem Oturumu kapanışında dediği gibi “Tarih göstermiştir ki ne zaman sağ hükümet olsa sosyal politikaları ortadan kaldırmakta şüphe duymaz, zenginlerin çıkarını gözetir, neoliberalizmi yeniden kurar, işçiler, kadınlar ve gençlere karşı acımasız şok terapileri uygular.”

Deklarasyonun tamamını İspanyolca aslıyla aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

http://www.minrex.gob.cu/es/declaracion-del-gobierno-revolucionario-5