Küba’da yerel meclis üyeleri halka hesap veriyor

Küba’da seçim sisteminin en önemli aşamalarından biri içinden geçtiğimiz günlerde başlıyor: Seçimle gelen yerel meclis üyeleri halka hesap verecek.

Nisan ayı başında başlayan ve 31 Mayıs 2017’ye kadar tamamlanması öngörülen süreçte yerel meclis üyeleri ile onları seçen halk binlerce toplantıda bir araya gelecek.

Camagüey Eyaleti’nde 31 Mayıs’a kadar düzenlenecek 5881 toplantıda, 865 yerel meclis üyesi halkın refahı için gösterdiği çabalara dair seçmenlerinin sorularını cevaplayacak.

Bu toplantıların önemini vurgulayan Camagüey Halk İktidarı Eyalet Meclisi Başkanı Isabel González Cárdenas, insanların her toplantıda açıklıkla konuşmaları gerektiğini, bunun yanlış beklentiler yaratmaksızın çözüm üretmek için elzem olduğunu söyleyerek ” kamu kurumlarına ve seçilenlere duyulan güven bunu gerektiriyor” dedi.

Küba’da seçim sistemine dair kısa notlar:

* Küba Komünist Partisi seçimlerde aday gösteremez, adayları destekleyen seçim kampanyaları yapamaz.

* Seçim bölgelerinde insanlar bir araya geldikleri toplantılarla temsilcilerini belirler. Doğrudan, yüz yüze yapılan bu seçimlerde belirlenen temsilciler otomatik olarak ilçe meclisi üyesi olur.

* Adayların seçimden başarılı çıkmaları için seçmenlerinin yarısından en az bir fazla oy almaları gerekir.

* Seçilmişler seçildikleri görevler için maaş almazlar. Görevleri bir iş değil toplumsal sorumluluktur.

* Kadınlar 15 eyalet meclisinin 10’unda başkanlık, 7’sinde başkan yardımcılığı görevini üstleniyor.

* 2013 yılında Ulusal Meclis’e giren 612 temsilcinin % 46,4’ü aynı zamanda belediye meclislerinde görev yapıyor, yani mahallelerden geliyor.

* Şu an Ulusal Meclis’in % 48,86’ını kadınlar oluşturuyor.

Camagüey Eyaleti Sibanicu Belediyesi 4 Nolu Bölge temsilcisi Maria Elena Pimentel, kendi bölgesinde komşularına hesap verirken…

Gülzerin Kızıler