José Martí Küba Dostluk Derneği Genel Kurul Duyurusu

                                                                           28.09.2017

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 13 Ekim 2017 tarihinde saat 19:00’da Derneğimizin Genel Merkezi olan Kızılırmak Caddesi 13/5 Kızılay ANKARAadresinde yapılacaktır.  İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda katılım çoğunluğu aranmadan Genel Kurul 30 Ekim 2017 tarihinde, aynı yer ve saatte,aynı gündemle yapılacaktır. Üyelerimizin katılımını rica ederiz.

Genel Kurul Gündemi :

1-Açılış ve Yoklama.

2- Divan Heyetinin Oluşturulması

3- Gündemin Okunması ve Oylanması

4- Faaliyet Raporu, Kesin Hesap Bütçe,  Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi

5- Yönetim Kurulunun İbra Oylaması

6- Tüzük Değişiklik Önerilerinin Görüşülmesi ve Oylanması

7- Şubelerin Kapatılmasının Görüşülüp Oylanması

8- Tüzüğe Uygun Davranmayan Üyelerin Dernek Üyeliğinden Çıkarılması İşleminin Görüşülmesi ve Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi

9- Gayrimenkul Alımı için Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi

10- Gelecek Dönem Tahmini Bütçe Okunması ve Oylanması

11- Yıllık Aidat ve Giriş Aidatının Belirlenmesi ve Oylanması

12- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerin seçimi

13- Dilek ve Temenniler

14- Kapanış

                 José Martí Küba Dostluk Derneği Yönetim Kurulu                           

 

                                        

Related posts: